Foreco Technologies, simulació y gestió forestal

gestió forestal
rèims silvícoles


El programa MONTE permet visualitzar l’estat actual de cadascun dels rodals que formen el sistema forestal. A més, una vegada realitzada la fase d’optimització, el programa permet visualitzar el futur desenvolupament de cada rodal en base al pla de maneig que s’ha obtingut com a solució. El programa també adjunta a cada visualització la llista d’operacions a realitzar en cada període durant la vigència del pla. D’aquesta manera el propietari i el gestor poden entendre fàcilment quines són les conseqüències d’acceptar el pla.

MONTE també permet realitzar visualitzacions a nivell de paisatje del sistema forestal estudiat. Essent possible visualitzar una determinada zona des de diferents punts de mira al final de la vigència de dos plans diferents, de manera que les diferències a nivell de paisatge entre ambdós puguin ser analitzades.
Per visualitzar a nivell de paisatge es necessari el model digital del terreny que ha de contenir l’elevació del terreny i els números de cadascun dels rodals a intervals regulars en les direccions X i Y (Ex. a intervals de 10-m o 20-m).

Les visualitzacions són creades mitjançant el dibuix de símbols d’arbres sobre el model digital del terreny. La informació corresponent a la composició en espècies i característiques de la massa s’obté del resultat extret en l’optimització, que descriu els règims silvícoles a implementar en cada rodal. Degut que la simulació del desenvolupament de cada rodal es basa en l’aplicació de models de creixement a nivell d’arbre, la visualització és directa. El números de registre del forest i els números de cada compartiment inclosos en el model digital del terreny són la connexió entre les dades del terreny i les dades forestals de cada rodal.

MONTE també pot generar documents VRML (Virtual Reality Modelling Language) representant parcel·les individuals o superfícies més extenses. Aquesta possibilitat permet que les dades forestals puguin ser visualitzades mitjançant Internet Explorer o Netscape Communicator amb l’ajut d’alguna eina VRML. Aquest tipus de visualitzacions es basen en fotografies, i per tant són foto-realistes, permetent a l’usuari moure’s dintre del bosc amb els efectes propis de la realitat virtual.

Muestra de un modelo de realidad virtual en una parcela forestal.Mostra d’un model de realitat virtual en una parcel·la forestal.