Foreco Technologies, simulació y gestió forestal

gestió forestal
rèims silvícoles


Sistema informàtic de planificació forestal

Els components i vincles del sistema de suport a la decisió MONTE. Les fletxes negres representen el flux d’informació i les fletxes blanques representen requeriments d’informació.