Foreco Technologies, simulació y gestió forestal

gestió forestal
rèims silvícoles


RODAL és un sistema informàtic de suport a la decisió en la gestió silvícola a nivell de rodal. El sistema es pot utilitzar tant per a gestió regular com irregular, així com per a qualsevol tipus de composició (masses pures i mixtes). Actualment el sistema és operatiu per a les masses forestals de Catalunya, però properament serà funcional per a la resta de masses espanyoles.

RODAL inclou un simulador que utilitza models de creixement a nivell d’arbre individual i models de supervivència. A més, en gestió irregular també s’utilitzen models de reclutament. El simulador calcula l’eficiència econòmica del programa de gestió simulat, a més de predir el creixement i la producció. Un altre component del RODAL és un algoritme d’optimització que automàticament troba aquell programa de maneig per al rodal que maximitzi la funció objectiu definida per l’usuari (ex. Valor esperat del sòl, producció de fusta, benefici net).

L’ús principal de RODAL es produir instruccions silvícoles de maneig per a diferents llocs, tipus de rodal i sistemes de gestió (regular vs. irregular).