Foreco Technologies, simulació y gestió forestal

gestió forestal
rèims silvícoles


Sistema de gestio rodal regular

Règim de aclarides i torn òptim quan es maximitza el valor esperat del sòl amb taxes de descompte de 1,2 i 3 % per a una massa de Pi silvestre amb un índex de lloc de 17m (a una edat de 100 anys).