Foreco Technologies, simulació y gestió forestal

gestió forestal
rèims silvícoles


La tasca de la planificació forestal és mostrar la manera òptima d’utilitzar els recursos forestals de manera que es maximitzi el benestar del propietari forestal. El desenvolupament tecnològic i metodològic actual justifica l’ús de sistemes informàtics que utilitzin mètodes quantitatius basats en la simulació forestal i la optimització numèrica per solucionar eficientment els complexos problemes de planificació forestal que existeixen actualment.

El sistema informàtic de planificació forestal MONTE integra eines de gestió de dades, de simulació del desenvolupament de masses forestals i optimització numèrica que combinades amb modernes tècniques de presentació i visualització permeten una planificació interactiva i visual de la gestió forestal.

El sistema informàtic MONTE és actualment operacional per a la majoria de masses forestals a Catalunya i mitjançant el desenvolupament de nous models de creixement i producció, properament serà operatiu per a la resta d’Espanya. MONTE és un sistema obert que pot adaptar-se a qualsevol país i regió del món.