Foreco Technologies, simulació y gestió forestal

gestió forestal
rèims silvícoles


El programa MONTE permet calcular l’estat actual d’un sistema forestal sobre la base de les dades d’inventari i els models de creixement que formen les eines de simulació. Les dades d’inventari poden ser exportades a MONTE des de qualsevol altre programa (Excel, Access), quedant organitzades de la manera següent:Cada sistema forestal pot dividir-se directament en rodals o alternativament primer en diferents subàrees (fins a 999 subàrees), les quals seran dividides a la vegada en rodals, les quals són les unitats mínimes de gestió, permetent fins a un màxim de 1000 rodals per subàrea. Els rodals en MONTE s’entenen com a unitats homogènies respecte a la seva qualitat de lloc, composició en espècies, característiques de la massa i la seva futura gestió.
Un vegada importades les dades del nou sistema forestal , es pot dur a terme el càlcul de l’estat actual del sistema forestal.