Foreco Technologies, simulació y gestió forestal

gestió forestal
rèims silvícoles


La planificació forestal pot considerar superfícies substancialment majors que un bosc, com una província o una regió. Les anàlisis a aquestes escales geogràfiques normalment no es basen en dades de rodals, sinó en parcel·les d’inventari representatives. A Espanya, les parcel·les de l’Inventario Forestal Nacional (IFN), mesurades a intervals d’un quilòmetre en les direccions x i y, proporcionen una bona base de dades per a anàlisis a gran escala.

ESCEN és un model d’escenaris forestals que pot utilitzar les parcel·les del IFN o parcel·les similars com a dades d’entrada. El programa permet a l’usuari fer prediccions a llarg termini sobre el desenvolupament dels recursos forestals en funció de diferents alternatives de gestió. Això permet al decisor la possibilitat d’analitzar el desenvolupament global dels recursos forestals i les conseqüències a llarg termini de diferents polítiques forestals.

Simulación de escenario forestalVisor de dades a nivell de parcel·la forestal utilitzant el programa ESCEN