Foreco Technologies, simulació y gestió forestal

gestió forestal
rèims silvícoles


Productes informàtics disponibles:

Monte - sistema per a la planificació de la gestió forestal


Rodal - sistema per optimitzar la gestió silvícola a nivell de rodal


Escen - sistema per a la projecció de recursos forestals regionals

ForEcoTechnologies és capaç de desenvolupar nous sistemes de suport a la decisió que satisfacin les necessitats del client en l’àmbit de la planificació, gestió i simulació forestal, així com en el càlcul d’informació relacionada amb els inventaris forestals.