Foreco Technologies, simulació y gestió forestal

tecnologia aplicada als boscos
investigació i desenvolupament forestal

ForEco Technologies desenvolupa sistemes informàtics per a la planificació de la gestió forestal, la simulació i optimització de règims silvícoles, l’analisi d’escenaris regionals dels recursos forestals i el càlcul d’inventaris multi-objectiu.

ForEco Technologies també participa en projectes d’investigació i desenvolupament. El nostre equip desenvolupa contínuament articles científics que es publiquen en revistes científiques internacionals de referència. Els sistemes que desenvolupem estan basats en els últims avenços científics en planificació forestal, inventari, i creixement i producció.

ForEco Technologies ha desenvolupat sistemes informàtics per recolzar el procés decisori de la gestió forestal a nivell de rodal i de forest, oferint la possibilitat de desenvolupar sistemes de cálcul per a la planificació silvícola, l’ordenació de forests i inventaris forestals.

ForEco Technologies tambó ofereix serveis de consultoria en l’ordenació de boscos, modelització forestal, silvicultura i altres projectes relacionats amb les ciéncies forestals.

L’equip técnic de ForEco Technologies té una àmplia experiència en l’àmbit de la gestió forestal, modelització forestal i la realització d’inventaris en una gran diversitat de paîsos d’Europa, Àfrica i Àsia.