Foreco Technologies, simulació y gestió forestal

planificació forestal
recursos forestals regionals


Francesc Xavier Ballabriga, Director General

Empresari. Llicenciat en Economia. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Màster en Comptabilitat Superior i Auditoria. Compta amb una llarga trajectòria en el mon de l'empresa, i en l'àmbit de la consultoria estratègica i de direcció, que desenvolupa a través de la seva pròpia companyia consultora.
Del seu ampli currículum en destaquen el seu pas pel Consell d'Administració de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona en el període (1996 - 1999), i la seva tasca com Director General de Desenvolupament Rural del Govern de Catalunya en el període 1999-2003. En el sector forestal, ha estat fundador i president del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya durant el període 1996-2004. Veure Curriculum vitae


L'equip tècnic té el suport d’un equip administratiu d’alt nivell amb experiència en administració i direcció d’empreses.